Algemene voorwaarden

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Verschillende personen en organisaties hebben bijgedragen tot de inhoud en hebben mogelijks beperkingen gelegd op het gebruik van de inhoud.
De identificatiesleutels en de daar bijhorende afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door de Plantentuin van de Universiteit Gent - Jan De Langhe, hierbij de steun van de Stichting Arboretum Wespelaar erkennende.                     

De Beltrees databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Gebruik van de inhoud voor publicaties door individuen of organisaties zonder winstgevend doel wordt aangemoedigd, op voorwaarde dat het Arboretum Wespelaar duidelijk als bron vermeld wordt.
Indien u de inhoud wenst te gebruiken op een publiek portaal of website, bent u verplicht het Arboretum Wespelaar te contacteren op info@arboretumwespelaar.be om een schriftelijke toelating te aan te vragen.
Bij gebruik van de inhoud en database voor commerciële organisaties en doeleinden bent u eveneens verplicht een schriftelijke toelating te verkrijgen van de Stichting Arboretum Wespelaar.

Er wordt getracht de informatie op de website en in de databases zo volledig en betrouwbaar mogelijk te maken. De Stichting Arboretum Wespelaar is echter niet verantwoordelijk voor fouten of ontbrekende gegevens in de data, of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze data. Het materiaal op onze website wordt aangeleverd zonder garantie wat de nauwkeurigheid betreft.

Hoge resolutie foto's identificatie sleutels